Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2019 roku.

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

w sprawie opinii o prawidłowości planowej kwoty długu Powiatu Staszowskiego

Opinia o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2020-2027.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2020 rok.

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2020 rok

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2019 roku.

Opinia o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Opinia o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2019-2027.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Staszowskiego.

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2019 rok

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty gługu Powiatu Staszowskiego.

Opinia o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w Staszowie na lata 2018-2027.

Opinia o projekcie budżetu Powiatu w Staszowie na 2018 r.