w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie w sprawie absolutorium.

Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Staszowski zobowiązania zaliczanego do tytułów dłużnych.

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Staszowie na 2024 rok.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Staszowie.

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2024 rok

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2031

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2024 r.

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium za 2022 r.

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2022 rok

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu w Staszowie na 2023 rok

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu w Staszowie

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2027

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2023 rok

Uchwała w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2023 rok

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium za 2021 r.

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego.

w sprawie możliwości sfinansowania  deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2022 rok

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Staszowskiego

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2022 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF Powiatu Staszowskiego na lata 2022-2027

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2022 r.

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2021 roku

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Opinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu w Staszowie za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2021 rok

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Staszowskiego

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Powiatu na 2021 r

Opinia RIO o projekcie WPF na 2021 r

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Staszowskiego na 2021 rok.

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2019 roku.

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

w sprawie opinii o prawidłowości planowej kwoty długu Powiatu Staszowskiego

Opinia o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2020-2027.