Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za I kwartał 2022 r.