Sprawozdania finansowe jednostkowe za 2021 rok

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Bilans na dzień 31.12.2021 r..pdf)Bilans za 2021 rok2022-05-11 14:07
Download this file (Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2021 r..pdf)Informacja dodatkowa za 2021 rok2022-05-11 14:09
Download this file (Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2021 r..pdf)Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 rok2022-05-11 14:09
Download this file (Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 r..pdf)Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok 2022-05-11 14:10