Sprawozdania finansowe łączne za 2021 rok

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Bilans jednostki .pdf)Bilans jednostki .pdf2022-05-25 08:26
Download this file (Bilans z wykonania budżetu j.s.t.pdf)Bilans z wykonania budżetu j.s.t.pdf2022-05-25 08:26
Download this file (Rachunek zysków i strat jednostki .pdf)Rachunek zysków i strat jednostki .pdf2022-05-25 08:27
Download this file (Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf)Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf2022-05-25 08:27
Download this file (Informacja dodatkowa.pdf)Informacja dodatkowa.pdf2022-05-25 08:27