Sprawozdania finansowe jednostkowe za 2023 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za I kwartał 2024 roku.

Sprawozdania finansowe łączne za 2023 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za IV kwartał 2023 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za III kwartał 2023 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za II kwartał 2023 roku.

Sprawozdania finansowe jednostkowe za 2022 rok