Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za I kwartał 2015 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za IV kwartał 2014 roku

Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2010 r.