Gmina Połaniec

Gmina Rytwiany

Zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz.

...

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013
...

Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych dla powiatu staszowskiego (AGH)