Gmina Połaniec

Gmina Rytwiany

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013
...

Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych dla powiatu staszowskiego (AGH)

Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych dla powiatu staszowskiego (AGH)