instrukcja obsługi


Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu.

Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami . Poniżej znajdują się poszczególne hasła, które w sposób symboliczny informuje o zawartości przypisanej mu strony. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, napis zmienia kolor na czerwony.

Aby przejść do wskazywanej strony należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.

Po wybraniu odpowiedniego hasła i naciśnięciu lewego przycisku myszy ukazuje się informacje jakie są udostępnione pod danym hasłem (tytuł, krótki opis o treści informacji).

Po wybraniu odpowiedniej informacji i naciśnięciu lewego przycisku myszy na tytule ukazuję cała treść informacji.

Pod tytułem każdej informacji znajduje się informacja o dacie, imieniu i nazwisku autora informacji oraz o imieniu i nazwisku osoby która informacje opublikowała.

Pod treścią informacji znajdują się pliki do pobrania.

W prawym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem przycisku "szukaj".

W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie, wtedy wybieramy odpowiedni artykuł wybrany z listy i naciskamy lewy przycisk myszy, co wywoła „wejście” w dany odnośnik.

 


.