INFORMACJA O REALIZACJI USTAWY O JĘZYKU MIGOWYM


Wprowadza się  następujące zasady dostępu  do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Staszowie w odniesieniu do  osób głuchych , niedosłyszących lub głuchoniewidomych - zwanych  dalej osobami uprawnionym  i -   przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:   


•    Informacje dotyczące działalności Starostwa Powiatowego dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Staszowie www.bip.staszowski.eu oraz na stronie internetowej urzędu www.staszowski.eu  ;

•    Osoba uprawniona może skorzystać z poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

•    osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu pod numerem: (15) 866-50-74 ;

•    Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania w kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Staszowie  z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osobę  uprawnioną  z ww. prawa  nie wymaga się od osoby przybranej  przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) ;

•    W sytuacji braku możliwości skorzystania  przez osobę uprawniona z  pomocy osoby przybranej  Starostwo Powiatowe w Staszowie zapewnia możliwość skorzystania z pomocy tłumacza PJM, SJM lub  SKOGN - korzystając z usług  tłumaczy wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów;                                                                                                                                                       

•    Aby  osoba uprawniona  mogła skorzystać z pośrednictwa tłumacza  , jest ona zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tego świadczenia co najmniej na  3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych;

•    Zgłoszenia  można  dokonać wypełniając formularz  zgłoszeniowy i składając go  do urzędu  drogą tradycyjną,  wysyłając pocztą elektroniczna lub faksem  (druk  formularza do  pobrania zamieszczono poniżej);

•    Urząd, w miarę możliwości zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym;

•    W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, urząd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając nowy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień;

•    Pracownikiem wyznaczonym  do kontaktów z osobami uprawnionymi oraz do koordynowania  spraw dot. ich obsługi jest  Pani Bożena Białek - inspektor w  Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Staszowie

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Formularz zgłoszeniowy Język migowy.pdf)Formularz zgłoszeniowy Język migowy.pdf2015-05-27 10:35