Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Potoku z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała nr LXII/79/23