INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYŁONIENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, KTÓREJ ZOSTANIE POWIERZONA REALIZACJA ZADANIA DOT. PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Attachments:
FileLast modified
Download this file (informacja o wyborze oferty.pdf)Treść o wynikach konkursu2016-11-30 12:04