Starosta Staszowski ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu w sprawie zmiany Uchwały nr LV/26/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20180321_Ogloszenie_Starosty_konsultacje.pdf)Ogłoszenie Starosty2018-03-21 09:33
Download this file (20180321_Konsultacje_Formularz_opinii.pdf)Formularz opinii2018-03-21 09:34
Download this file (20180321_projekt_uchwaly_konsultacje.pdf)Projekt Uchwały Rady Powiatu2018-03-21 09:35