Starosta Staszowski ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/23/09 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Ogłoszenie Starosty Konsultacje.pdf)Ogłoszenie Starosty2019-11-21 12:53
Download this file (Projekt uchwały Rady Powiatu.pdf)Projekt uchwały Rady Powiatu2019-11-21 12:54
Download this file (Formularz opinii.pdf)Formularz opinii2019-11-21 12:55