Działając na podstawie art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 703)   po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łubnice

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Wolica, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 535 o pow. 0,2500 ha.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.1.2021.docx)GN-II.6821.1.1.20212021-05-19 08:23