Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.09.28

GN-II.6821.1.15.2022

DECYZJA

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 140) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów orzekam o odmowie uznania za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Gacki, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1.414/3 o pow. 0,0907 ha.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.15.2022.pdf)GN-II.6821.1.15.2022.pdf2022-10-04 11:57