I N F O R M A C J A


o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1 o pow. 2,6700 ha, 578 o pow. 0,0400 ha, 816 o pow. 0,4800 ha, 818 o pow. 0,4800 ha, 819 o pow. 0,1000 ha, 1058 o pow. 0,0400 ha.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.14.2022.pdf)GN-II.6821.1.14.2022.pdf2022-11-16 10:15