ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe w Staszowie na podstawie art. 89 § 2 i art. 91 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 140), w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonejw obrębie Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1.132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 o pow. 0,9800, nr 1.161 o pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha zawiadamia, iż w dniu
11 stycznia 2023 roku o godz.
10.00 w miejscowości Korytnica, gmina Szydłów, odbędzie się rozprawa administracyjna. Na miejsce spotkania uczestników postępowania, wyznacza się budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytnicy.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.5.2021.pdf)GN-II.6821.1.5.2021.pdf2022-11-30 12:53