ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 7, art. 10 § 1 i art. 77 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art.18 ust 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) zawiadamia się, że zgromadzony został materiał dowodowy do wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Bogoria.
Na podstawie art. 36 Kpa informuje się, iż ww. sprawa nie może zostać załatwiona w wyznaczonym dotychczas terminie. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.01.2023 roku.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.14.2021.pdf)GN-II.6821.1.14.2021.pdf2022-12-30 10:30