Ogłoszenie w sprawie czasowej reorganizacji systemu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Oleśnicy