INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU W SPRAWIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYŁONIENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, KTÓRYM ZOSTANIE POWIERZONA REALIZACJA ZADAŃ DOT. PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Attachments:
FileLast modified
Download this file (IFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU.docx)IFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU.docx2022-11-28 12:03