Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bogoria z dnia 12.01.2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: „Budowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Wysoki Średnie” na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:
242 (242/1, 242/2); 185 (185/1, 185/2); 186 (186/1, 186/2); 187 (187/1, 187/2); 188 (188/1, 188/2); 189 (189/1, 189/2);190 (190/1, 190/2); 191 (191/1, 191/2); 192 (192/1, 192/2); 193 (193/1, 193/2); 194 (194/1, 194/2); 195 (195/1, 195/2);196 (196/1, 196/2); 198 (198/1, 198/2; 198/3); 199 (199/1, 199/2; 199/3); 200 (200/1, 200/2); 201/2 (201/5, 201/6);213 (213/1, 213/2); 215 (215/1, 215/2); 216 (216/1, 216/2); 217 (217/1, 217/2); 232 (232/1, 232/2); 233 (233/1, 233/2); 234 (234/1, 234/2); 235 (235/1, 235/2); 243 (243/1, 243/2); 244 (244/1, 244/2); 247 (247/1, 247/2); 248 (248/1, 248/2); 249 (249/1, 249/2); 250 (250/1, 250/2); 251 (251/1, 251/2); 252 (252/1, 252/2); 253 (253/1, 253/2); 254 (254/1, 254/2); 255 (255/1, 255/2); 256 (256/1, 256/2); 257 (257/1, 257/2); 258 (258/1, 258/2); 259 (259/1, 259/2); 260 (260/1, 260/2);261 (261/1, 261/2); 262 (262/1, 262/2); 263 (263/1, 263/2); 264 (264/1, 264/2); 265 (265/1, 265/2) położonych w obrębie Wysoki Średnie.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Budowa dróg gminych Bogoria.pdf)Obwieszczenie2016-01-29 10:16