Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 18.02.2016r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Starosty Staszowskiego Nr S-118.3/2015 z dnia 14.12.2015r. znak: B.6740.118.3.2015.IICS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy ulicy Akacjowej, Wiśniowej, odcinka 4 w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic na osiedlu Staszówek w Staszowie".

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20160225 Obwieszczenie Wojewoda.pdf)Obwieszczenie2016-02-25 11:47