sporządzony dla nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 5924/29 o powierzchni 0,0926 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20160831 Wykaz Staszów.pdf)Wykaz2016-08-31 13:41