Zawiadamiam że w dniu 01 września 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3; 28-200 Staszów reprezentowanego przez pełnomocnika p. Roberta Siekluckiego  ul. Kryniczna 19/40; 31-463 Kraków na wykonanie przejścia kanałem grawitacyjnym sanitarnym wykonanym z rur PCV o średnicy DN 200  w rurze ochronnej średnicy DN 323,9 x10 pod dnem rzeki Kacanka w km 6+370 w miejscowości Wiązownica Mała.
Przejście zostanie wykonane w technologii bezwykopowej metodą HDD - przewiert poziomy. Długość przewiertu L=17,00 m.  Głębokość  pod dnem  rzeki min. 1,50 m  licząc od górnej  krawędzi  rury osłonowej, pomijając zamulenie dna .

że w dniu 01 września 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3;
28-200 Staszów reprezentowanego przez pełnomocnika p. Roberta Siekluckiego  ul. Kryniczna 19/40; 31-463 Kraków na wykonanie przejścia kanałem grawitacyjnym sanitarnym wykonanym z rur PCV o średnicy DN 200 w rurze ochronnej średnicy DN 323,9 x10 pod dnem rzeki Kacanka w km 6+370 w miejscowości Wiązownica Mała.

Przejście zostanie wykonane w technologii bezwykopowej metodą HDD - przewiert poziomy. Długość przewiertu L=17,00 m.  Głębokość  pod dnem  rzeki min. 1,50 m licząc od górnej krawędzi rury osłonowej, pomijając zamulenie dna .
Attachments:
FileLast modified
Download this file (Zawiadomienie PGKiM.pdf)Zawiadomienie2016-09-06 13:33