Zawiadamiam że w dniu 26 sierpnia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne po rozpatrzeniu wniosku Staszowskiego Centrum Medycznego Sp. z. o. o. w Koniemłotach ul. Ks. Romana Kotlarza 9; 28-200 Staszów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego tj. odcinka rowu przydrożnego o parametrach: szerokość w dnie 1,0 m, głębokość 1,08 m, nachylenie skarp 1:1 poprzez wbudowanie przepustu o średnicy 50 cm, długości 12,91m.
Planowana przebudowa jest związana z zamierzeniem inwestycyjnym dotyczącym budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 0833T Sielec - Koniemłoty - Niziny  w km 2+560   w miejscowości Koniemłoty na działkę 1074/25.
Rzędna wlotu do przepustu 195,66 m n.p.m., a rzędna wylotu 195,40 m n.p.m.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Zawiadomienie SCM.pdf)Zawiadomienie2016-09-06 13:50