Starosta Staszowski


zawiadamia, że na wniosek Polskich Kolei Państwowych S.A., zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gm. Rytwiany w obrębie Kłoda, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 1601/2, 1601/4, 1601/9, 1601/11, 1601/13, 1601/15, w obrębie Szczeka oznaczonej numerem działki 1078/4, w mieście Połaniec oznaczonej numerem działki 1802/10 oraz w obrębie Solec Stary, gmina Szydłów oznaczonej numerem działki 2.413/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na umieszczeniu urządzeń łączności publicznej w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu, w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW część 1”.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (obwieszczenie(wszczecie)_GN-V.6821.5.2022.pdf)obwieszczenie(wszczecie)_GN-V.6821.5.2022.pdf2022-07-22 09:05