GN-V.6821.13.2022

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Nexera Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Połaniec w obrębach: Kraśnik, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 141 oraz Połaniec - miasto, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2521, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci podwieszenia kabli światłowodowych typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (ogłoszenie_GN-V.6821.13.2022.pdf)ogłoszenie_GN-V.6821.13.2022.pdf2022-09-14 13:20