Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zm) i art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że postanowieniem znak: KR.ZUZ.4.4210.186.2022.ES.1 z dnia 08.09.2022 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji KR.ZUZ.4.4210.186.2022.ES z dnia 02.09.2022 r.  - udzielającej Gminie Połaniec z siedzibą ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pozwolenia wodnoprawnego na:

 

a) wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej Ø 200 mm,

b) wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej Ø 500 mm

c) wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu przydrożnego przy ul. Ogrodowej

d) wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowu przydrożnego przy ul. Zrębińskiej,

e) wykonanie urządzeń wodnych tj. drenażu francuskiego,

f) usługi wodne odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu, wylotem kanalizacji deszczowej Ø 200 mm,

g) usługi wodne tj.: odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu, wylotem kanalizacji deszczowej Ø 500 mm.

Zasięg obejmuje działki ewidencyjne o nr:

- 4701, 5407/1, 5222, 5223, 6793, 5224, 5225/1, 5226/1, 4524, 5226/2, 5225/16, 5225/7, 5225/20, 5225/12, 5230/2, 5225/15, 5225/6, 5221/7, 4701, 4700, 5230/3, 5225/11, 5225/19, 5226/3, 5221/12 i 5221/11 - obręb 0001 Połaniec, jednostka ewidencyjna: 261205_4 Połaniec - miasto, gm. Połaniec, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (obwieszczenie.KR.ZUZ.4.4210.186.2022.1.pdf)obwieszczenie.KR.ZUZ.4.4210.186.2022.1.pdf2022-09-19 08:09