STAROSTA STASZOWSKI
28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego

GN-V.6821.8.2022

Staszów, dnia 19.09.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) Starosta Staszowski zawiadamia, że na wniosek Polskich Kolei Państwowych S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda gm. Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1601/7, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na umieszczeniu urządzeń łączności publicznej w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.

 
 
 
Attachments:
FileLast modified
Download this file (obwieszczenie(wszczęcie)_GN-V.6821.8.2022.pdf)obwieszczenie(wszczęcie)_GN-V.6821.8.2022.pdf2022-09-21 07:31