Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 176 z późn. zm.)

Starosta Staszowski


zawiadamia, że na wniosek z dnia 13 października 2022r., skorygowany 19 października 2022r., uzupełniony 10 i 16 listopada 2022r. Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika P. Wojciecha Nanek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Połańcu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Attachments:
FileLast modified
Download this file (B-II.6740.5.52.1.2022ES obwieszczenie.pdf)B-II.6740.5.52.1.2022ES obwieszczenie.pdf2022-11-25 11:11