Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2022 roku, poz. 2000 z późn. zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec działającego przez pełnomocnika P. Wojciecha Nanka z dnia 26 października 2022r., uzupełniony 16 i 25 listopada 2022r. wydana została decyzja Nr 5 –52.2/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, znak B-II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Zrębińskiej w Połańcu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Attachments:
FileLast modified
Download this file (B-II.6740.5.52.2.2022ES Obwieszczenie.pdf)B-II.6740.5.52.2.2022ES Obwieszczenie.pdf2023-01-31 10:28