OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Osieku, obręb 0012, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 122/3, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Ogłoszenie_GN-V.6821.23.2022.pdf)Ogłoszenie_GN-V.6821.23.2022.pdf2023-02-15 12:55