ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4, art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w trybie art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), zwanej specustawą drogową, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną na terenie miasta Połaniec, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki: 5228/1 o pow. 0,0007 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52.2/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30.01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona została pod drogę gminną i stała się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN.III.683.75.2023.pdf)GN.III.683.75.2023.pdf2023-03-13 14:18