o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 215 obręb Sztombergi gmina Staszów z działkami sąsiednimi