o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działki o nr 1391, 1565 obręb Kurozwęki gmina Staszów z działkami sąsiednimi