o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości - działka o nr 151 obręb Szczeka gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi