OBWIESZCZENIE

 Na podstawie:

- art. 10 § 1, art. 49 § 1 i § 3 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2035r. poz. 572)
- art. 414 ust. 1 pkt 2), art. 418 ust. 1, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2) lit. a) i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478 ze zm.);
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że decyzją znak: KS.ZUZ.4210.41.2024.WP z dnia 03.06.2024r. stwierdzono na wniosek wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na rzecz P.H.U. „PROGRES” Hurtownia Wielobranżowa Helena Suska z siedzibą na ul. Krakowskiej 44, 28-200 Staszów decyzją Starosty Staszowskiego znak: OŚ.6341.3.2011.IIIA z dnia 29.04.2011r. w zakresie szczególnego korzystania z wód w zakresie poboru wody podziemnej z istniejącej studni kopanej położonej na działce nr ewidencyjny 2533/7 przy ul. Krakowskiej 44 dla celów technologicznych tj. pralnia, myjnia samochodowa w m. Staszów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (KS.ZUZ.4210.41.2024.WP Obwieszczenie.pdf)KS.ZUZ.4210.41.2024.WP Obwieszczenie.pdf2024-06-06 08:35