Decyzja

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104, art. 107, art. 109 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Korytnica – Zadoły z dnia 22.11.2023 roku

Starosta Staszowski orzeka:

1. zatwierdzić statut spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Korytnica, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie stanowiący integralną część niniejszej decyzji.
2. niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów oraz Starostwie Powiatowym w Staszowie na okres 14 dni, a także zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (decyzja GN-II.6821.1.1.2024.pdf)decyzja GN-II.6821.1.1.2024.pdf2024-06-18 12:34