OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 61 § 1 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w trybie art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną na terenie miasta Połaniec, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 3176/1 o pow. 0,0024 ha, która na podstawie decyzji nr 5-44/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 06.09.2023 roku znak: B-II.6740.5.24.1.2023ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona została pod drogę gminną i stała się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Ogłoszenie_GN-III.683.87.2023.pdf)Ogłoszenie_GN-III.683.87.2023.pdf2024-07-02 14:27