Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Z-ca Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie - pomoc administracyjna

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie - pośrednik pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie - zastępca dyrektora

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu