Z-ca Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej