Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych

zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (dz. u. z 2014 roku, poz. 1195), zamieszcza się corocznie na stronie internetowej w terminie do 30 czerwca zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

W 2015 roku powiat staszowski nie rozpatrzył żadnej petycji