Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wilkowa

Petycja w sprawie inwestycji prowadzonej w miejscowości Pliskowola w ramach zamówienia publicznego: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej T0812T Pliskowola-Osiek"

Petycja dotycząca przywrócenia zlikwidowanych połączeń autobusowych na trasie Oleśnica-Staszów przez Podborek, Pacanówkę, Święcicę, Rytwiany.

Petycja w sprawie utworzenia zlikwidowanych połączeń autobusowych na trasie Oleśnica - Staszów przez Święcicę i Rytwiany

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH ZGODNIE Z ART. 14 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 ROKU O PETYCJACH ( j.t. DZ. U. z 2018 ROKU, POZ. 870 ), ZAMIESZCZA SIĘ COROCZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ W TERMINIE DO 30 CZERWCA ZBIORCZĄ INFORMACJĘ O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU POPRZEDNIM. W 2021 ROKU POWIAT STASZOWSKI NIE ROZPATRZYŁ ŻADNEJ PETYCJI

Petycja dot. równego traktowania przez władze publiczne

Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Petycja w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Staszowie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

  

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH

ZGODNIE Z ART. 14 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 ROKU O PETYCJACH
( j.t. DZ. U. z 2018 ROKU, POZ. 870 ), ZAMIESZCZA SIĘ COROCZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ W TERMINIE DO 30 CZERWCA ZBIORCZĄ INFORMACJĘ O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU POPRZEDNIM.

W 2018 ROKU POWIAT STASZOWSKI NIE ROZPATRZYŁ ŻADNEJ PETYCJI

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH

ZGODNIE Z ART. 14 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 ROKU O PETYCJACH
( j.t. DZ. U. z 2018 ROKU, POZ. 870 ), ZAMIESZCZA SIĘ COROCZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ W TERMINIE DO 30 CZERWCA ZBIORCZĄ INFORMACJĘ O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU POPRZEDNIM.

W 2017 ROKU POWIAT STASZOWSKI NIE ROZPATRZYŁ ŻADNEJ PETYCJI

    

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH

 ZGODNIE Z ART. 14 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 ROKU O PETYCJACH       ( j.t. DZ. U. z 2014 ROKU, POZ. 1195 z późn. zm.), ZAMIESZCZA SIĘ COROCZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ W TERMINIE DO 30 CZERWCA ZBIORCZĄ INFORMACJĘ O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU POPRZEDNIM.

W 2016 ROKU POWIAT STASZOWSKI NIE ROZPATRZYŁ ŻADNEJ PETYCJI

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych