Lp.

 Data zgłoszenia

 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 

 Adres inwestycji

 

 

 Opis zamierzenia budowlanego

 

 Data wniesienia sprzeciwu

 

 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

 Nr działki

 Ulica

 Miejscowość

1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

1

18.08.2015

Patrycja i Michał Kurowscy

 399

 

Czarzyzna

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-18.09.2015 r.

2

31.08.2015

Grzegorz Macugowski

238/6 238/7

 

Rytwiany

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i zalicznikową instalacją elektryczną.

 

Dnia 11.01.2016r. decyzja sprzeciw do zgloszenia

3

10.09.2015

 Katarzyna i Tomasz Klimek

 552

 

Zdzieci Nowe

 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-13.10.2015 r.

4

10.09.2015

 Anna i Marcin Ćwik

 217/7

 

Maśnik

 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-13.10.2015 r.

5

10.09.2015

 Ewelina i Tomasz Bilscy

 382/2

 

Sztombergi

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-13.10.2015 r.

6

 28.09.2015

Agata i Szymon Broccy

 819/7

 

Staszów

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-29.10.2015 r.

7 01.10.2015 Zbigniew Piotrowski 5744/3 Staszów Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-03.11.2015 r.

8 22.10.2015 Małgorzata i Andrzej Serafin 2324 Suchowola Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zgłoszenie wycofane w dniu 04.11.2015 r.
9 04.11.2015 Agata i Piotr Pezda Zdzieci Nowe Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-07.12.2015 r.
10 24.11.2015 Małgorzata i Andrzej Serafin 2324 Suchowola Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Zgłoszenie wycofane w dniu 14.12.2015 r.