Lp.

 Data zgłoszenia

 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 

 Adres inwestycji

 

 

 Opis zamierzenia budowlanego

 

 Data wniesienia sprzeciwu

 

 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

 Nr działki

 Ulica

 Miejscowość

1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

1

10.11.2015

Ekoplon
Sp. z o.o. sp. komadytowa

 

 

Grabki Duże

Wykonanie energetycznego przyłącza napowietrzno – kablowego SN w pasie drogowym drogi gminnej działki nr 128 do działki inwestora nr 137/5 na której zaplanowano wykonanie kontenerowej stacji transformatorowej

 

Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-14.12.2015 r.

2

 19.11.2015

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Rzeszów

Ul. 8-go Marca 8

35-065 Rzeszów

5847/2

 

Staszów

 

Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej 15/0 kV, 4kV na nową kontenerową.

 

Zgłoszenie wycofane w dniu  05.01.2016 r.