Lp.

 Data zgłoszenia

 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 

 Adres inwestycji

 

 

Opis

zamierzenia budowlanego

 

 Data wniesienia sprzeciwu

 

 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

 Nr działki

 Ulica

 Miejscowość

1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

1.

08.07.2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 28-230 Połaniec, ul. Krakowska 11

4108/8, 4108/7, 4107, 4106, 4105/5

Staszowska

Połaniec

Budowa sieci wodociągowej

 

Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-10.08.2015 r.

2

01.09.2015

Miasto i Gmina Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec

172/1, 172/2 178/2

 

Okrągła

Okrągła

Brzozowa

Budowa policznikowego odcinka kablowego oświetlenia

terenu

– etap II (sieć

elektroener-

getyczna).

 

Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-01.10.2015 r.

3

15.09.2015

Miasto i Gmina Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec

177,

178/2,

172/2, 174/3, 174/4, 173/2, 275/1, 275/2, 276/1, 281/1, 281/2, 282/1, 282/2, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 293/1, 293/2, 294/1, 294/2, 297/3, 297/4, 298/3, 298/4, 301/1, 301/2

 

Brzozowa


Okrągła

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci cieplnej na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec – Obszar C w ramach zadania pn. “Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III”. 

Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-15.10.2015 r.

4

19.10.2015

PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Skarżysko - Kamienna

 

 

Szydłów

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej NN

 

Starostwo nie wniosło sprzeciwu – pismo z dnia 20.11.2015r.

5

20.10.2015

Gmina Szydłów

 

 

 Szydłów

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

 

 Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-23.11.2015 r.