Lp.

 Data zgłoszenia

 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 

 Adres inwestycji

 

 

 Opis zamierzenia budowlanego

 

 Data wniesienia sprzeciwu

 

 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

 Nr działki

 Ulica

 Miejscowość

1. 07.01.2016r Andrzej Adamski 283,
284
  Borki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-09.02.2016 r.
2 15.02.2016r. Anna Chyla- Wszołek i Bogusław Wszołek 154/6   Tursko Kolonia Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-17.03.2016 r.
3 25.02.2016r. Elżbieta Łaszyca dz. nr 271   Tursko Wielkie Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-29.03.2016 r.
 4 11.04.2016r. Paulina i Zbigniew Plewa dz. nr 209/1   Tursko Wielkie Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-12.05.2016 r. 
5 13.04.2016r. Agnieszka i Mirosław Rajca dz. nr 214/3 Rytwiany Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-17.05.2016 r.
6 21.04.2016 Mikula Beata i Leszek dz. nr 369/14 Rytwiany Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-20.05.2016 r.
7 12.05.2016 Jerzy Krauza Winnica Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego  jednorodzinnego Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 17.05.2016
8 16.05.2016 Barbara i Rafał Chmiel dz. nr 68/2   Osiek Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-16.06.2016 r.
9 13.06.2016 Bisztyga Dawid dz. nr 369 Trzcianka Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-14.07.2016 r.
10 20.06.2016 Janczyk Karol dz. nr 416 i 418
  Łubnice Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-21.07.2016 r.
11 27.07.2016 Wójcik Andrzej dz. nr 2171, 2172   Suchowola Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-29.08.2016 r
12 10.08.2016 Krauza Jerzy zam. Łysaków 244, 39-304 Czermin dz. nr 320   Winnica Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-12.09.2016 r
13 27.10.2016 Katarzyna i Dawid Dziedzic dz. nr 697/4, 698/1 Borzymów Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-28.11.2016 r
14 12.12.2016 Marcin Szałach dz. nr 301 Beszowa Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-27.02.2017 r