Lp.

 Data zgłoszenia

 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 

 Adres inwestycji

 

 

 Opis zamierzenia budowlanego

 

 Data wniesienia sprzeciwu

 

 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

 Nr działki

 Ulica

 Miejscowość

1 12.01.2016 Miasto i Gmina Połaniec        ul. Ruszczańska 27                28-230 Połaniec     Brzozowa,   Okrągła          „Rozbudowa kompleksowej infrastruktury technicznej na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec  Obszar C - rozbudowa sieci energetycznej 15kV oraz rozbudowa sieci gazu”   Zgłoszenie wycofano  w dniu 29.01.2016r.
2 29.01.2016 Miasto i Gmina Połaniec        ul. Ruszczańska 27                28-230 Połaniec     Połaniec Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie istniejących garaży przy ul. Lipowej w Połańcu   Zgłoszenie wycofano  w dniu 12.02.2016r.
3 03.03.2016r. Gmina Szydłów     Jabłonica Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PVC wraz ze stacją pomp i zasilaniem energetycznym oraz zjazdem z drogi publicznej.   Inwestor wycofał zgłoszenie dnia 07.03.2016r.
4 03.03.2016r. Gmina Szydłów     Potok Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem.   Pismo o nie wniesieniu sprzeciwu dn. 04.04.2016r.
5 29.04.2016r.

PGKiM w Połańcu ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec

5306, 5307, 5308, 5312/2, 5316/1, 5870/4
Połaniec Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 07.07.2016r.
6 30.05.2016 r. Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. ul. Langiewicza 14, 28-200 Staszów Staszów Budowa sieci ciepłowniczej na odcinku od wymiennikowni W-3 przy budynku- ul. Kołłątaja nr 4 do budynków przy ul. Kołłątaja nr 4, 6, 8 i 10 oraz sklepu PSS w Staszowie. Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 01.07.2016r.
7 30.05.2016 r. Gmina Bogoria ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria dz. nr 95, 96/1, 96/2, 96/4, 96/5 Jurkowice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem w miejscowości Jurkowice Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 01.07.2016r.
8 27.06.2016 r. Miasto i Gmina Połaniec 8617, 4269, 3871, 4236   Połaniec Budowa dwóch zjazdów z drogi gminnej wraz z przebudową rowu, rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji teletechnicznej   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 26.08.2016r.
9 27.07.2016r. Gmina Rytwiany   Połaniecka Rytwiany Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Połanieckiej w Rytwianach   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 29.08.2016r.
10 01.09.2016r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów Czajków Południowy, Wola Wiśniowska, Czajków Północny, Wiązownica Duża, Wiązownica Kolonia, Wiązownica Mała, Smerdyna Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 02.01.2017r.

11

26.09.2016r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu
Sp. z o.o.
ul. Krakowska 11
28-230 Połaniec
835/5, 6835/9, 6995 i 5892/19 w Połańcu ul. Kr. Jadwigi Połaniec Budowa zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (sieci cieplnej) wraz z przyłączami  do budynków mieszkalnych spółdzielczych i indywidualnych   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 01.12.2016r.
12 26.09.2016r. Gmina Szydłów   Solecka Szydłów Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Szydłów   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 26.10.2016r.
13 26.09.2016r. Gmina Szydłów   Kielecka Szydłów Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Szydłów   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 26.10.2016r.
14 17.10.2016 Gmina Bogoria 454/2, 456, 457/1, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 501, 503, 505, 507, 509, 513, 512, 558   Zimnowoda Rozbudowa sieci wodociągowej  w miejscowości Zimnowoda   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 21.11.2016r.
15 20.10.2016 Gmina Szydłów
ul. Rynek 2 28-225 Szydłów
Ogrodowa Szydłów Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami. Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 21.11.2016r.
16 20.10.2016 Gmina Szydłów
ul. Rynek 2 28-225 Szydłów
Opatowska Szydłów Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami. Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 21.11.2016r.
17 16.11.2016 Gmina Szydłów
ul. Rynek 2 28-225 Szydłów
565/2, 556/2, 96, 102 101, 98, 556/1, 82/1, 72, 42, 546, 11/1, 10, 5, 4, 612, 611, 2/7, 2/8, 2/4, 1

Górki

Brzezińska

Szydłów Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Szydłów   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 31.01.2017r.
18 16.11.2016 Gmina Szydłów
ul. Rynek 2 28-225 Szydłów
545, 546, 23, 21, 20, 21, 20, 621, 16, 620, 14, 618, 556/2, 552, 64/1, 97, 63, 103, 104, 99, 106/1, 106/2, 107/1, 108, 109

Solecka Szydłów Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Szydłów   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 19.12.2016r.
19 29.12.2016 Gmina Rytwiany 141, 138/1, 137, 136, 135/2, 135/1, 134, 133, 132 Sichów Duży Budowa sieci wodociągowej w Sichowie Dużym   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu 31.01.2017r.

 

 

, PGKiM

Połaniec